Styrelse

Från och med verksamhetsåret 2021 har FiRAs styrelse följande sammansättning:
Ordförande: Stefan Federley
Viceordförande: Sam Simonsen
Sekreterare: Nina Gran
Skattmästare: Maryelle Lindholm


Som föreningens kassör fungerar Lasse Nybergh.