Världens sannolikt första i sitt slag är här - VINVISEBOKEN!

 

!

 

Sång vid bordet är en fin tradition som höjer feststäm­ningen och skapar gemenskap, oberoende av vad man har i glaset. I den här visboken har vi samlat visor om och till olika slags viner. Vackra, roliga, nyskrivna och välbekanta texter till melodier som de flesta kan sjunga med i. Till de ovanligare melodierna finns några inle­dande toner nedskrivna i noter.

LÅT VINET SJUNGA är en logisk fortsättning på Fin­landssvenska Rimakademins mångåriga verksamhet för att ta fram och inspirera till nya visor att sjungas vid bord och måltider. Ofta har det handlat om snapsvisor, men fester finns av många slag. FiRA vill med den här boken än en gång bidra till sången och glädjen.

 

Boken är slutsåld!