Snapsvise-FM i Helsingfors i oktober 2019!

Bidragen kan börja sändas in sommaren 2019. Sista inlämninsdag är 31.8.2019. Vänta dock på att få länken till den portal där visorna skickas in.

 

VM ordnas i Stockholm i november 2019.

FiRA arrangerar en resa dit och alla hugna snapsvisevänner är välkomna med på resan. Anmälningen till resan sker under hösten 2019.