Ledamöter

FiRA kan ha högst 28 ledamöter samtidigt. Antalet är det samma som antalet bokstäver i alfabetet. Varje ny ledamot tilldelas en egen bokstav, som kan ges ut på nytt om innehavaren lämnar akademin. För närvarande (2019) har FiRA tretton ledamöter:

 

Ledamot A  Stefan Federley, Helsingfors
Ledamot B  Henrik Huldén, Grankulla
Ledamot C  Maryelle Lindholm-Gustavson, Helsingfors
Ledamot D  Anders G. Lindqvist (avliden)
Ledamot E  Tom Palmberg, Helsingfors
Ledamot F   Bosse Österberg (avliden)
Ledamot G  Stig Stendahl, Helsingfors
Ledamot H  Lasse Nybergh, Esbo
Ledamot I   Ann-Mari Häggman, Vasa
Ledamot J   Jonas Jungar, Ingå
Ledamot K  Nina Gran, Helsingfors

Ledamot L Carl Pettersson, Helsingfors
Ledamot M  Majsan Stendahl, Helsingfors

Ledamot N Jenny Sylvin, Helsingfors

Ledamot O Sam Simonsen, Helsingfors

 

Ledamöterna A-F är stiftande medlemmar i FiRA.