Ledamöter

FiRA kan ha högst 28 ledamöter samtidigt. Antalet är det samma som antalet bokstäver i alfabetet. Varje ny ledamot tilldelas en egen bokstav, som kan ges ut på nytt om innehavaren lämnar akademin. För närvarande (2021) har FiRA fjorton ledamöter:

Ledamot A    Stefan Federley, Helsingfors
Ledamot B    Henrik Huldén, Grankulla
Ledamot C    Maryelle Lindholm-Gustavson, Helsingfors
Ledamot D    Anders G. Lindqvist (avliden)
Ledamot E    Tom Palmberg, Helsingfors
Ledamot F    Bosse Österberg (avliden)
Ledamot G    Stig Stendahl, Helsingfors
Ledamot H    Lasse Nybergh, Esbo
Ledamot I     Ann-Mari Häggman, Vasa
Ledamot J     Jonas Jungar, Ingå
Ledamot K    Nina Gran, Helsingfors
Ledamot L    Carl Pettersson, Helsingfors
Ledamot M   Majsan Stendahl, Helsingfors
Ledamot N    Jenny Sylvin, Helsingfors
Ledamot O    Sam Simonsen, Helsingfors
Ledamot P    Gunilla Stenfors, Grankulla
 

Ledamöterna A-F är stiftande medlemmar i FiRA.