Historik, tillkomst och syfte

Finlandssvenska Rimakademin, FiRA, grundades den 12 februari 2002 och är en registrerad förening. Enligt sina stadgar skall akademin "befrämja skapandet och nyttjandet av goda bordsvisor, inspirerade verser och stiliga rim. Akademin skall verka för att höja kvaliteten på bordsvisor, vardags- och brukspoesi samt söndags- och tillfällighetsdiktning. Akademin vill genom exemplets makt undantränga plumphet, ge plats för omdöme och öka intresset för god folklig lyrik samt föra upp bordsvisans innehåll till ett högre kulturellt plan med en klackspark. Även sådant som oförtjänt hamnat i skrivbordslådor skall omfattas av denna strävan”

Akademins verksamhet har hittills främst varit inriktad på att - som det heter i stadgarna - "upprätthålla traditionen med regelbundet återkommande tävlingar för att få fram nyskrivna bordsvisor", men den kan också – igen för att citera stadgarna - arrangera "tävlingar, uppvisningar fester, symposier och kurser, där människor, visor, verser och rim möts i festlig atmosfär och under allsidig trivsel". Akademin kan också bedriva publikationsverksamhet.
FiRA upprätthåller ett nära samarbete med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, som bl.a. svarar för arkiveringen av det vismaterial verksamheten genererar.


Akademins valspråk är "Snille och snaps".