Regler för snapsvisetävlingen:
 

 • Tävlingens språk är svenska.
 • Visans text får inte vara publicerad tidigare.
 • Skriv texten till en känd melodi. Glöm inte att uppge melodin. (Melodier till psalmer och nationalsånger brukar i regel ratas).
 • Varje deltagare får sända in max tre visor.
 • En urvalsjury gallrar fram de tio bästa bidragen (som behandlas anonymt).
 • Finalisterna framför själva sina visor på finaldagen. Ombud kan vid behov användas (om man själv inte kan komma till finalen ställer FiRA gärna upp med erfarna sångare som framför bidragen).
 • De fem bästa i tävlingen (eller ombuden) skall också vara beredda att delta i landskampen i Stockholm.
   

Så deltar du:

 • Skicka in ditt/dina bidrag via https://www.lyyti.in/snapsvisor2020 eller per post till SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Storalånggatan 28-30, 65100 Vasa.
 • Bidragen skall förses med signatur. Anteckna namn, adress och telefonnummer på ett separat papper eller i slutet av e-postmeddelandet.
 • Bidragen ska vara insända senast den 31 augusti.
 • Eventuella frågor kan riktas till SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, folkmusik(a)sls.fi  eller tel. 06-3195600.